Miljövård för bostadsrättsföreningen

Jag sitter i styrelsen för vår bostadsrättsförening. Om jag ska vara ärlig har vi inte så stora frågor att besluta om. Det mesta är ganska simpla saker som vi snabbt kan ta ett beslut om. Men ett av våra viktigare beslut som vi har tagit var när vi bestämde oss för att samla föreningens lokalvård, miljövård, fastighetsförvaltning hos samma företag. Det här beslutet har gjort att vi har sparat in på kostnader varje månad. Det är också smidigt att det bara en kontakt vi behöver ha, oavsett vad det gäller. Vi valde att lägga alla tjänster hos företaget Rubin. Dom har många fördelar som vi uppskattar. Dels så är dom ett mindre företag med stor servicekänsla. Det märks att dom vill ha nöjda kunder!

Deras lokalvård består i att dem sköter alla våra lokaler invändigt med städning. Det är alltså trappstädning och olika typer av funktionell städning och traditionell städning. Jag vet att vi även har Rubin på kontoret där jag arbetar, där använder vi oss också av deras lokalvård. Det är alltid snyggt efter dom har varit där.

Deras Miljövård hjälper oss att källsortera vårt hushållsavfall på ett smidigt och enkelt sätt. Vi har fått sorteringskärl installerade på plats och Rubin har ordnat med ett företag som kommer och hämtar avfallet. Det är otroligt smidigt och dom ser även till att kärlen är rena och fräscha.

Fastighetsförvaltning kan innefatta olika tjänster. Vi använder oss av Rubin för hjälp med gården, rabatter, snöröjning och ombyggnationer. Men dom finns även till hands för mindre saker i fastigheten om till exempel att byta ut lampor när dom går sönder eller om det händer något akut som behöver åtgärdas. Ytterligare en sak som dom alltid sköter är beskärning av träd och buskar. Något som jag personligen tycker är väldigt svårt och är extra tacksam över att dom ordnar så bra. För något år sedan hjälpte dom oss även med ommålning av våra cykelbodar så dom blev snygga och fina.

originmag